20 Propostes per debatir

15.04.2019

- E L E C C I O N S M U N I C I P A L S 2 0 19 -            20 Propostes


alternativa per Santa Maria és una agrupació electoral municipalista formada per persones independents que es presenten, en resposta a una trajectòria conservadora dels governs municipals que hem tingut aquests últims 29 anys, els quals no han sabut donar resposta a les expectatives d'esquerra, i a la manca d'alternatives de les diferents oposicions.

alternativa per Santa Maria és una resposta ètica i ciutadana per fer "un poble per viure" on els interessos públics estiguin per sobre dels interessos privats.

Santa Maria del Camí ha experimentat els últims 25 anys ha doblegat la seva població afavorit per una manca de regularització urbanística, i no s'han creat infraestructures i serveis adequats a aquesta situació.

Emprendre, de una vegada i per totes, la conversió en zones de vianants la màxima quantitat possible dels carrers de la Vila. 

Aplicació de les propostes de l'estudi de viabilitat encarregat per l' Ajuntament.Crear una verdadera via per als vianants des de del col·legi públic i IES a l'estació del tren i creació de zones alternatives d'aparcament de cotxes.

 1. Semàfors, indicadors lluminosos i passos de vianants a les entrades i sortides del poble, especialment a la carretera d'Inca i a l'entrada de l'autopista.
 2. Regulació de l'ús dels espais públics per part de particulars.
 3. Remodelació de la gestió del mercat municipal, potenciant els llocs de productes agroalimentaris ecològics, venedors locals i mercat de segona mà, i adequació sostenible de la resta de amb l'objectiu de que els residents i els visitants puguin gaudir de seguretat, comoditat i tranquil·litat pels nostres carrers i places. Regulació d'aparcament dominical.
 4. Reforma de les normes urbanístiques municipals, de les que no s'exigeixi el seu compliment, que continuen vigents des de l'any 1986.
 5. Remodelació del trànsit cap a Can Borreò, fent-ho d'un sol sentit i replantejar els accessos al camí de Coanegra perquè pugui ser gaudit pels veïns.
 6. Endreçar els camins públics i col·locació de bancs per al descans i papereres.
 7. Ampliació i millora de les zones esportives municipals, adaptant les normes urbanístiques per a fer-ho possible. Afavorir la construcció d'una piscina coberta o ampliar i climatitzar l'existent.
 8. Exigir la neteja i el tancament dels solars buits dins el casc urbà.
 9. Reestructurar la recollida d'escombraries en el casc urbà i fora vila i creació de un planta municipal de compostatge.
 10. Control i regulació de les noves activitats com els punts de jocs. Per davant la tranquil·litat dels veïns.
 11. Accés a l'autopista per el polígon.
 12. Realitzar una auditoria de la gestió municipal .
 13. Una política de dinamització cultural atractiva per els joves. Festival cinema, festival de jazz, concerts musicals de les noves tendències...
 14. Elaborar un pla per afavorir la participació i implicació dels veïns en les activitats i decisions de l'ajuntament i en l'elaboració dels pressupostos municipals.
 15. Polítiques de dinamització juvenil per a, al marge de les múltiples festes, fer-los partícips del desenvolupament pel futur del poble i la creació d'un consell juvenil.
 16. No participar en representació oficial del municipi en actes de caire confessional.
 17. Donar suport als clubs esportius per afavorir la pràctica de l'esport a les famílies que no tinguin la possibilitat de pagar les taxes d'inscripció.
 18. Suport a les activitats de les diferents associacions sense clientelismes.
 19. Possibilitar el lloguer dels habitatges buits i amb preus socials a famílies amb necessitat.
 20. Impulsar polítiques socials i d'integració.

En aquests difícils temps de precarietat econòmica, retrocés en els drets socials i generalització de trames de corrupció, s'ha d'exigir la màxima transparència i dignitat i la participació ciutadana en els temes que ens incumbeixen a tots.